Hoe vind jij dat het speelterrein in jouw straat of buurt eruitziet? Mag hier wel wat meer aan gebeuren en heb je daar ideeën over of zou je zelf de handen uit de mouwen willen steken? Adopteer dan een speeltuin!

Adopteer een speeltuin!

Een adoptiespeeltuin is een speeltuin die door bewoners wordt onderhouden. Zij zijn het eerste aanspreekpunt als het gaat om het schoon, heel en veilig houden van de speeltuin. Bewoners kunnen zelf, na overleg met gemeente en omwonenden, aanpassingen doorvoeren. De aansprakelijkheid en het laten uitvoeren van de verplichte veiligheidskeuringen, zijn taken die bij de gemeente liggen.

Eigen ideeën

Door een speeltuin te adopteren krijgen bewoners de mogelijkheid om hun eigen ideeën in de speeltuin te realiseren. Hiermee wordt de samenwerking en betrokkenheid en het eigen initiatief van bewoners verbeterd en gestimuleerd. Sociale samenhang in de wijk is van groot belang voor het bevorderen van de leefbaarheid. Bij dit initiatief is absoluut sprake van samenhang, omdat bewoners samen aan het werk zijn.

Wat vinden bewoners?

De eerste speeltuin die jaren geleden officieel is ‘geadopteerd’ en dus door bewoners wordt onderhouden, is de speeltuin in de Van Goghstraat in Sprang-Capelle. Wat vinden de bewoners er zelf van?

''Met veel plezier en inzet hebben we de speeltuin in de Van Goghstraat met vrijwilligers opgeknapt. De inzet van de gemeente Waalwijk en ContourdeTwern was geweldig. Het is een groot succes en de buurt is er blij mee, zo blij dat we zelfs bedankkaartjes hebben ontvangen. We zetten nu met alle vrijwilligers de schouders eronder dat het zo blijft. Deze samenwerking smaakt voor de toekomst naar meer”, aldus de bewoners. In september 2020 tellen we 18 adoptiespeeltuinen in de gemeente Waalwijk.''

Bord

Bij elke adoptiespeeltuin komt een bord te staan dat bewoners de speeltuin onderhouden.

Zo bereik je de wijkadviseurs:

Waspik, Sprang-Capelle, Landgoed Driessen en Waalwijk-Zuid: Barry Schrijver, bschrijver@waalwijk.nl
Waalwijk-Noord: Margriet van Schöll, mvanscholl@waalwijk.nl.
Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0416-683456.

Hieronder vind je documenten met de taken en verantwoordelijkheden, het aanvraagformulier, een voorbeeld van een contract en het protocol om te komen tot een adoptiespeeltuin.

Speelruimteplan samen spelen

De gemeente wil kinderen stimuleren tot een gezonde en actieve levensstijl. Kinderen die vaak buiten spelen bewegen meer en dat is heel gezond. Om ervoor te zorgen dat kinderen buiten gaan spelen moeten de speeltuinen leuk en uitdagend zijn. Daarom heeft de raad in 2019 het ‘speelruimteplan samen spelen’ vastgesteld. Samen met bewoners wordt een aantal speeltuinen de komende jaren opgeknapt. In dit plan vind je alle afspraken over de functies van de speeltuinen, welke er aangepakt gaan worden, op welke manier en vooral hoe kinderen en bewoners betrokken gaan worden.