Bewonersavond

Op een bewonersavond nodigt de gemeente jou als inwoner van een buurt of wijk uit om samen in gesprek te gaan over specifieke plannen van ons als gemeente of een andere organisatie.

De organisatie of de gemeente komt op een bewonersavond op haar beurt te weten hoe het onderwerp ‘leeft’ onder de bevolking. Met het organiseren van een bewonersavond bereikt de organisatie/gemeente dat buurtbewoners goed geïnformeerd zijn en betrokken worden. De uitkomsten van een bewonersavond leiden vaak tot aanpassingen in de plannen.

Een bewonersavond wordt vaak georganiseerd bij reconstructies, nieuwbouw- en duurzaamheidsprojecten. Het is een fysieke en of digitale bijeenkomst op een afgesproken plek. Dat kan het stadhuis zijn, maar ook een wijkcentrum of hotel. De plek ligt bij voorkeur bij de mensen in de buurt.

Op een bewonersavond tref je verschillende mensen: andere buurtbewoners, een wijkadviseur, een projectleider, een werkvoorbereider, een maatschappelijke organisatie, een projectontwikkelaar, een woningcorporatie, een journalist en soms een wethouder en of een beleidsmedewerker/programmamanager.

Als je uitgenodigd wordt voor een bewonersavond, staat op de uitnodiging altijd vermeld bij wie je terecht kan voor je vragen.