Buurtbemiddeling

Vaak beginnen irritaties met buren/buurtgenoten met een kleinigheid. Door er niet met elkaar over te praten kan zo'n kleinigheid uit de hand lopen.

De politie erbij halen levert niet altijd de verzoening en vrede op die buren zich wensen. Het lost misschien het conflict wel op, maar bewerkstelligt niet altijd een duurzame oplossing van het probleem.

Wat is nu eigenlijk buurtbemiddeling?

Een aantal goed getrainde vrijwilligers uit Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik bemiddelt vanuit het project buurtbemiddeling in huis-, tuin- en keukenconflicten tussen buren en wijkgroepen. Zij spelen niet voor rechter en vellen ook geen oordeel. Zij proberen de ruziënde partijen weer aan de praat te krijgen en hen zelf een oplossing te laten bedenken.

Wat moet je doen om iemand in te schakelen?

Je kunt contact opnemen met Sil Sanders van ContourdeTwern.
E-mail: infowaalwijk@contourdetwern.nl of 0416-760160