Buurttoezicht team

Het buurttoezichtteam van de gemeente Waalwijk is een team van enthousiaste inwoners die zich actief, zichtbaar en herkenbaar inzetten voor extra veiligheid in de gemeente. 

Observeren en signaleren 

Leden van het buurttoezichtteam (BTT) zijn vrijwilligers die wekelijks actief de straat op gaan. De belangrijkste taken van het BTT zijn observeren en signaleren van opvallende zaken. Je kunt hier denken aan gestolen auto's en fietsen, inbraakgevoelige situaties, overlast van afval of criminaliteit. Het team treedt dus vooral op als de ogen en oren in een wijk. Het BTT heeft rechtstreeks contact met de dienstdoende politieagenten als dat nodig is. Zo kan het BTT nadrukkelijk op actuele zaken inspelen. Bijvoorbeeld bij een piek in woninginbraken of auto-inbraken. De BTT-leden ondernemen nooit zelf actie bij verdachte of mogelijk gevaarlijke situaties. 

Op straat zijn de leden zichtbaar en herkenbaar in een geel ‘buurttoezicht’ hesje. Zij kunnen zich identificeren met een buurttoezichtteampas. 

In de praktijk 

De coördinator van het BTT plant de diensten en stuurt een dienstschema rond aan alle leden. De leden kunnen zich inschrijven op verschillende momenten naar eigen keuze. Leden kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om 2 keer per week te lopen, maar dit kan ook 2 keer per maand zijn. Een dienst duurt ongeveer 2 uur. Er wordt altijd in koppels gelopen zodat je nooit alleen bent. 

Voor het begin van een dienst belt één van de teamleden met de politie voor eventuele belangrijke informatie. Zo is de politie altijd op de hoogte van de koppels die op pad zijn en in welke wijk de teamleden zijn. 
Ook tijdens hun dienst kunnen de leden van het BTT rechtstreeks contact opnemen met de politie. Zo blijven de lijntjes met de politie kort en kan er snel worden gehandeld. Wanneer de dienst van het BTT erop zit, melden zij zich ook weer af. 

Antecedentenonderzoek en geheimhouding

De politie voert, voordat iemand lid kan worden van het BTT, altijd een antecedentenonderzoek uit. Er wordt hierbij gekeken naar mogelijk strafbare feiten die gepleegd zijn in het verleden. Ieder lid van het BTT tekent ook een geheimhoudingsverklaring. Daarin verklaren leden van het BTT dat ze vertrouwelijk omgaan met gevoelige informatie die zij kunnen horen als buurttoezichthouder. 

We zoeken nieuwe leden

Aanmelden

Ben jij een enthousiaste inwoner met een goede instelling en discipline? Dan ben je van harte welkom in het buurttoezichtteam. Loop vrijblijvend een keertje mee met het team! Neem hiervoor contact op met de gemeente Waalwijk via btt.waalwijk@gmail.com.

Meld je hier aan