Het klimaat verandert. Daardoor hebben we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden en daarmee ook met overlast en schade. Denk maar aan de wateroverlast door harde regenbuien. En vorig jaar hadden we last van enorme hitte en droogte. De gemeente maakt momenteel een plan voor het aanpakken van de gevolgen van de klimaatverandering. In dit plan leggen we vast hoe we de komende jaren negatieve gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen beperken. Het veranderende klimaat raakt ook jou. Via een enquête willen wij nagaan of jij overlast ervaart of hebt ervaren op het gebied van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Ook willen we weten in hoeverre jij zelf al maatregelen neemt of bereid bent maatregelen te nemen tegen deze overlast. Doe je mee? Kijk voor de enquête op www.hoplr.com/enquete/klimaatadaptatieinwoners.