De raad nodigt inwoners uit mee te praten en te denken over voorstellen die op de agenda van de raad staan. Het Forum is een discussiebijeenkomst met inwoners en raad. De raad bereidt zich hiermee voor op een besluitvormende raadsvergadering. Tijdens een Forum worden er dus géén besluiten genomen.
Wil je mee praten en van gedachten wisselen over onderwerpen waarover de raad een beslissing moet nemen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@waalwijk.nl