Handig hulpmiddel bij gesprek met omgeving.

De gemeente Waalwijk wil dat inwoners zich betrokken voelen bij wat er in Waalwijk, Waspik en Sprang- Capelle gebeurt. In de nieuwe Omgevingswet is participatie heel belangrijk. Initiatiefnemers - dit kunnen bewoners, ondernemers, organisaties en ook de gemeente zelf zijn - gaan met hun omgeving in gesprek over hun plan. En zijn daar  verantwoordelijk voor. Dat betekent dat een initiatiefnemer de omgeving zelf informeert en/of vraagt mee te denken bij het plan. Deze vorm van participatie noemen we een omgevingsdialoog.

De Handreiking Participatie "Betrek mensen in de omgeving bij jouw plan" is een hulpmiddel voor het voeren van een omgevingsdialoog. Op deze pagina vind je ook voorbeeldbrieven en een voorbeeld van een participatieplan. 

Vanaf januari 2023 gebruikt de gemeente de Handreiking bij bestemmingsplannen. Daarna breiden we het gebruik van de Handreiking uit in  fases. Op 1 juli 2023 werken we ook bij vergunningverlening volgens de Handreiking Participatie.