Heb je een leuk initiatief dat je wilt uitvoeren? Bespreek het vooraf met ons tijdens de intaketafel.

Wil je een initiatief ondernemen in de gemeente Waalwijk? Dan kan het interessant zijn om deel te nemen aan een intaketafel. Dat is een gesprek van ongeveer 30 minuten, waarin je je initiatief bespreekt met experts van de gemeente. Zo krijg je meer zicht op de mogelijke kansen, belemmeringen en de haalbaarheid van uw plan. De intaketafel is specifiek bedoeld voor plannen in een vroeg stadium, dus voor een conceptaanvraag of omgevingsvergunning. Met behulp van dit gesprek heb je een richting voor een eventuele aanvraag.

Om deel te nemen aan de intaketafel stuur je het onderstaande formulier ingevuld naar intaketafel@waalwijk.nl. Daarna word je uitgenodigd voor een online overleg. Op dit moment maken wij gebruik van bovengenoemd emailadres. Later zal dit een online invulformulier worden, maar deze is nog in ontwikkeling.

Is je plan al specifiek, of deels uitgewerkt, dan verzoeken wij je een conceptaanvraag te versturen. Er wordt dan een uitgebreidere toetsing gedaan voor uw plan.