Meeweten

Wij blijven op de hoogte. De gemeente deelt informatie zodat je alles weet. Je hebt geen actieve rol.