Straatactiviteit

Bewoners kunnen voor activiteiten in hun straat een bijdrage ontvangen uit het wijkbudget.

Wil jij iets organiseren met of voor jouw straat, buurt of wijk en biedt dit meer dan alleen een gezellig samenzijn? Zorgt de activiteit ervoor dat de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk verbeterd worden? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een kleine bijdrage uit het wijkbudget.

Voorbeelden:

  • een buurt die een grote activiteit voor de hele buurt organiseert, waarbij ook de oudere, soms eenzame, medemens wordt betrokken;
  • een buurt die een opruimdag organiseert;
  • een buurt die hand- en spandiensten verricht voor medebewoners die zelf niet meer zo goed uit de voeten kunnen.

Een aantal van deze activiteiten kan worden afgesloten met een gezellig samenzijn en hiervoor kun je een bijdrage ontvangen. Als je deze bijdrage wilt ontvangen, dan kun je onderstaand formulier invullen en retourneren aan Margriet van Schöll via het mailadres mvanscholl@waalwijk.nl.