Wil jij je steentje bijdragen aan een betere woon- en werkomgeving? Laat je graag (anoniem) weten hoe je denkt over actuele, lokale onderwerpen? Dit is je kans! Schrijf je in voor TipWaalwijk. Zo denk en praat je regelmatig mee over onderwerpen die spelen in onze gemeenschap.

Waarom meedoen?

Na inschrijving voor TipWaalwijk krijg je:

• regelmatig een digitale vragenlijst toegestuurd;
• een korte vragenlijst van ongeveer tien vragen;
• de mogelijkheid om anoniem te reageren;
• iedere keer zelf de keuze om wel of niet mee te doen;
• een makkelijke en snelle manier om te laten horen wat er volgens jou allemaal speelt;
• de mogelijkheid om jouw omgeving mooier te maken;
• een mail met de onderzoeksresultaten van het onderzoek van TipWaalwijk.

Wat is TipWaalwijk precies?

TipWaalwijk is een raadgevend inwonerpanel in de gemeente Waalwijk. Elke inwoner van 16 jaar en ouder kan meedoen. Geen ‘wat vind je van’-vragen, maar de ‘waarom’- en ‘hoe’-vragen over lokale vraagstukken. TipWaalwijk praat samen met de inwoners, niet over inwoners.

Wat kun je verwachten?

Allerlei organisaties in de gemeente kunnen een vragenlijst delen via TipWaalwijk. Denk aan een wijkraad, woningcorporatie of een vereniging. Onderwerpen als groen- en afvalbeleid, het winkelaanbod en evenementen komen voorbij. Met de resultaten van het panel komen organisaties te weten hoe inwoners denken over al die onderwerpen.

Waarom doen we dit?

TipWaalwijk is een initiatief van Toponderzoek. Martijn Hulsen werkt bij dit onderzoeksbureau: “Door mensen te bevragen over actuele onderwerpen ontstaat denkkracht. Twee personen weten meer dan één, dus wat gebeurt er als we 100, 300 of 1.000 mensen raadplegen? Samen maken we de gemeenschap een stukje mooier.” De gemeente Waalwijk is het daarmee eens.

Voor meer informatie www.tipwaalwijk.nl