Uitkomsten Arbeidsmigranten LAB

Veel diversiteit in het Arbeidsmigranten LAB.

Een diverse groep van inwoners, arbeidsmigranten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en huisvesters heeft op 24 april en 8 juli 2018 deelgenomen aan het Arbeidsmigranten LAB. In het Arbeidsmigranten LAB hebben we onderzocht hoe we samen kunnen werken aan goede huisvesting en participatie van arbeidsmigranten. Dit met als doel om ook echt ‘samen’ aan de slag te gaan met de actiepunten.

De 25 deelnemers kwamen tot de volgende drie thema’s die zij nader onderzoeken:

  • Huisvesting en handhaving
  • Meedoen, participatie in de samenleving
  • Beeldvorming en draagvlak

Twee werkgroepen zijn aan de slag gegaan met het vervolg. De werkgroep Participatie heeft een agenda opgesteld waar zij aan werken met o.a. Poolse kerkdiensten, een verenigingsmarkt en Nederlandse taallessen door vrijwilligers. De werkgroep huisvesting heeft een mooi stroomschema opgesteld die de noodzaak tot een integrale aanpak laat zien. Dit is ook met het college besproken. Daarnaast is de afgelopen maanden nieuw beleid ten aanzien van Arbeidsmigranten opgesteld. In dit nieuwe beleid is ook de input vanuit het Arbeidsmigranten LAB verwerkt. Het LAB komt niet meer als LAB bij elkaar. Wel hebben de deelnemers nog op verschillende manieren contact met elkaar en met de gemeente. Het LAB is dus verder gegaan als dynamisch netwerk.