Ga er vol voor! Dat is de belangrijkste boodschap van het Burgerbegroting LAB.

Op dinsdagavond 29 januari 2019 heeft het Burgerbegroting LAB Waalwijk plaats gevonden. In dit LAB hebben we samen met inwoners onderzocht op welke manier we het beste een burgerbegroting in Waalwijk kunnen vormgeven. Er zijn zowel in Nederland als wereldwijd mooie voorbeelden van hoe een burgerbegroting vorm kan krijgen. Aansluiten bij de lokale praktijk is cruciaal. Wat zijn de mogelijkheden in Waalwijk? En is er wel behoefte aan? Ook dat willen we graag weten.

Elf inwoners hebben met ons meegedacht over een goede aanpak in Waalwijk. De deelnemers hebben de voorkeur voor een ambitieuze, meerjarige aanpak voor de hele gemeente met bijeenkomsten in wijken en online mogelijkheden. Daarbij vinden de deelnemers het belangrijk dat iedereen, van jong tot oud, kan deelnemen en dat er veel diversiteit is in inwoners. Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat er duidelijke spelregels zijn voor inwoners, ambtenaren en bestuurders en dat het proces en de uitvoering van de ideeën goed wordt begeleid.

De deelnemers hebben drie thema's nader onderzocht namelijk:

  • Groots en meerjarige ambitie met beslissingsrecht bij inwoners en realistische uitvoering
  • Bereik van minimaal aantal deelnemers en gemeentelijke opdracht hierin
  • Bereik van diverse doelgroepen en begeleiding daarvan

Hierbij zijn vele ideeën voor de uitvoering gedeeld, zie onderstaand het verslag. Op basis van de input uit het LAB, een enquête in het inwonerspanel en discussieavonden met de raad is er een ontwerp gemaakt.