Zorgen voor elkaar in Zorgzaam Waalwijk LAB.

Hoe kunnen we samen werken aan een zorgzame samenleving in Waalwijk? Een samenleving waar mensen naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Dit met als doel om ook echt samen aan de slag te gaan met de actiepunten. Deze vraag lag voor in het Zorgzaam Waalwijk LAB op 29 mei 2018. Het Zorgzaam Waalwijk LAB is ook op 9 oktober 2018 nog bij elkaar gekomen. In februari 2019 is het Zorgzaam Waalwijk LAB afgesloten.

In het Zorgzaam Waalwijk LAB is er gewerkt aan drie sporen. Op deze thema's zijn drie werkgroepen samen aan de slag gegaan:

  • Signaleren en preventie
  • Buurtgerichte aanpak in het bestrijden van eenzaamheid
  • Langer thuis wonen stimuleren

Hulp voor mensen met dementie in supermarkt PLUS Stephan van Engelen

De werkgroep Signaleren en preventie, bestaande uit Thebe wijkverpleging, Fysiotherapie Elegance en supermarkt PLUS Stephan van Engelen is voortvarend aan de slag gegaan. Samen realiseren zij dat supermarktmedewerkers worden getraind in het herkennen en het bieden van hulp aan mensen met dementie en verward gedrag. Een mooi resultaat van het Zorgzaam Waalwijk LAB omdat het ook laat zien hoe een eenvoudig idee tot groot resultaat kan leiden. Met deze hulp kunnen mensen langer zelfstandig hun boodschappen blijven doen, voelen zij zich prettiger in een supermarkt en als het nodig is, kan er tijdig extra hulp worden ingeroepen.

Dit mooie initiatief krijgt een vervolg. De informatie uit de training krijgt een vaste plek in het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers van de supermarkt en tijdens de week van dementie werken ze samen aan een nieuwe activiteit. Daarnaast wordt er gekeken of de training ook aan andere bedrijven kan worden aangeboden.

De werkgroep Buurtgerichte aanpak in het bestrijden van eenzaamheid is een aantal keren bij elkaar gekomen maar het idee in de praktijk uitvoeren bleek lastig. Omdat we het idee wel een vervolg willen geven, hebben we aan Contour de Twern gevraagd hiermee aan de slag te gaan. Zij gaan hierin experimenteren o.a. in de Noordstraat. Het idee wordt dus alsnog uitgevoerd. De werkgroep Langer thuis wonen stimuleren is niet meer bij elkaar gekomen. Al in het LAB werd duidelijk dat de seniorenverenigingen hierop actief waren en dat ze zelf een plan hierin hadden. Het is niet gelukt om dit plan te verbreden in het LAB. De seniorenverenigingen geven wel een vervolg aan hun eigen plan dus ook hiervoor geldt dat er zeker een vervolg komt op dit thema.

In het LAB is het de bedoeling dat mensen zelf en met elkaar aan de slag gaan. De gemeente is één van de deelnemers en faciliteert de LAB bijeenkomsten. Samenwerken is niet altijd even makkelijk en soms ook een beetje zoeken. Dat bleek ook in dit LAB. Wij zijn hoe dan ook blij met het resultaat en dat het LAB goed is verlopen. Waar mogelijk borgen wij de input van het LAB in beleid of krijgt het op een andere manier een mooi vervolg. Zoals in de ontwikkeling van de nieuwe Sociale Agenda waaraan wordt gewerkt met allerlei maatschappelijke organisaties en initiatieven. ‘Eenzaamheid’ en Oog voor elkaar’ zijn daarin twee belangrijke thema’s.