Verkeerstellers

Vind jij dat er in jouw straat/wijk te hard gereden wordt en zou je dat eens willen laten controleren?

De gemeente beschikt over 4 verkeerstellers; 3 met Smiley en 1 zonder Smiley.

Deze tellers laten aan de weggebruiker zien welke snelheid gereden wordt. Daarnaast beschikt de gemeente over een teller in de vorm van een onopvallend kastje. Beide registreren snelheden en aantallen in twee rijrichtingen, onderverdeeld in categorieën weggebruikers. Van de resultaten wordt de V85 bepaald. De V85 is een begrip in de verkeerskunde en betekent de maximale snelheid die door 85% van de weggebruikers wordt gereden. De overige 15% overschrijdt de V85-waarde. Als uit de resultaten blijkt dat er veel te hard wordt gereden in een 50 km-straat, kan in overleg met de politie besloten worden om met de lasergun een snelheidscontrole te houden. Mocht er een noodzaak zijn tot het treffen van fysieke verkeersmaatregelen, dan wordt bekeken welke dat kunnen zijn en worden waar mogelijk deze maatregelen in een planning opgenomen.

De tellers kunnen worden ingezet in de hele gemeente. Deze worden op verzoek van bewoners twee weken aan een lichtmast gehangen die door bewoners wordt aangegeven. De Smiley wordt langere tijd ingezet om langduriger bewustwording te creëren bij de weggebruikers over hun snelheden. 

Denk jij dat er ook in jouw straat of wijk te hard wordt gereden en zou je dat eens willen laten checken? Neem dan contact op met wijkadviseur Margriet van Schöll via het telefoonnummer 0416-683456 of via het mailadres mvanscholl@waalwijk.nl.