Op donderdagavond kunnen inwoners tijdens het Waalwijks podium een brief, petitie of burgerinitiatief overhandigen aan de raad. De inwoner krijgt gelegenheid om het onderwerp toe te lichten en raadsleden kunnen vragen stellen. Daarna komt het onderwerp op de lijst ingekomen stukken en bepalen de raadsleden eventuele vervolgacties.

Neem voor meer informatie en/of aanmelden contact op met de griffie: (0416) 683445 of mail naar griffie@waalwijk.nl