Wij vragen het inwonerspanel ongeveer drie keer per jaar om advies. Als je jezelf aanmeldt, ontvang je van ons per e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek.

De vragenlijsten zijn digitaal in te vullen en zijn kort van opzet (ongeveer 10 vragen). Je kunt zelf bepalen of je wel of niet meedoet ten aanzien van een vragenlijst. Verder kun je ook aangeven welke onderwerpen je graag aan bod wilt laten komen in het inwonerspanel. De verwerking van de antwoorden gebeurt volledig anoniem. Daarnaast gebruiken wij de gegevens uitsluitend voor het inwonerspanel en geven we ze niet aan anderen.

Na elk digitaal onderzoek plannen we een bijeenkomst met de verantwoordelijk bestuurder. Daarbij nodigen we een aantal panelleden uit om de uitkomsten meer in detail te bespreken. Je kunt jezelf per onderzoek hiervoor aanmelden. De uitkomsten van het inwonerspanel nemen we mee in het uiteindelijke besluit. Het inwonerspanel heeft een adviesfunctie. Dit houdt in dat de gemeente de eindafweging maakt op basis van de uitkomsten van het inwonerpanel én dat zij duidelijk motiveert wanneer een advies wel of niet wordt overgenomen. Na afloop van elk onderzoek informeren we het inwonerspanel over de belangrijkste uitkomsten en de acties die hieruit mogelijk volgen middels een factsheet. De factsheets met de belangrijkste uitkomsten van uitgevoerde onderzoeken vindt je onder uitkomsten.

Met ingang van 2017 gaan wij ook werken met polls. Het college en/of de raad kunnen via deze poll met één of twee vragen op een actueel thema advies vragen aan het inwonerspanel. Op basis van dit advies van het inwonerspanel maakt het college en de raad de eindafweging. De uitkomst wordt per mail aan het inwonerspanel teruggekoppeld (dus niet via rondetafelgesprek en factsheet). Naast de vaste polls in het inwonerspanel experimenteren we met losse polls. Losse polls worden ook uitgezet buiten het inwonerspanel. Iedere inwoner kan er dan aan meedoen. Bijvoorbeeld bij een wervingsactie in de buurt of via onze facebookpagina of website.