Met WhatsApp buurtpreventie zorgen we voor meer ogen en oren in de wijk.

Wat is WhatsApp buurtpreventie?

WhatsApp buurtpreventie is een WhatsApp-groep waarin buurtbewoners communiceren en zich richten op het signaleren van verdachte situaties in de buurt.

Het doel van WhatsApp buurtpreventie?

Bij signalering van een verdachte situatie kan op deze manier sneller en doelgerichter geschakeld worden met de politie. De buurtbewoners maken zich op deze manier samen sterk voor een veilige buurt.

De aanwezigheid van WhatsApp buurtpreventie heeft ook een preventieve werking, bijvoorbeeld door de geplaatste borden: ‘Let op! WhatsApp buurtpreventie’.

Opzetten WhatsApp buurtpreventie

Wil je meer weten over WhatsApp buurtpreventie of wil je zelf een WhatsApp-groep starten in uw buurt? Dat kan!

Neem dan contact op met:

Werner Zopfi
Wijkagent Waalwijk-Zuid
Telefoon: 0900-8844
E-mail: werner.zopfi@politie.nl

ContourdeTwern
Telefoon: 0416-760160
E-mail: infowaalwijk@contourdetwern.nl