WhatsApp buurtpreventie

Wil je ook bijdragen aan de veiligheid in je buurt? Binnen de gemeente Waalwijk kan dat eenvoudig door lid te worden van het BTT of via Whatsappbuurtpreventie.

Wat is WhatsApp buurtpreventie?

WhatsApp buurtpreventie is een moderne en digitale manier van buurtpreventie. Je wisselt makkelijk en snel informatie uit met andere buurtbewoners. Het zijn groepen voor én door bewoners. De gemeente en politie werken aan de groepen mee.

Bij verdachte situaties of heterdaad meldingen kan de politie de groep als het nodig is actief betrekken. Denk bijvoorbeeld aan vermissingen of snel informatie verzamelen om over te kunnen gaan tot de aanhouding van een verdachte.

Binnen de gemeente Waalwijk worden de WhatsApp-groepen gecoördineerd en aangestuurd door de politie.

Hoe werkt het?

Waalwijk heeft meer dan 50 WhatsApp-groepen. De resultaten van de WhatsApp-groepen zijn positief. In de buurten waar bewoners meedoen, is het aantal woninginbraken gedaald met ruim 30 procent. Iedere buurtbewoner van 18 jaar of ouder kan lid worden. Wil jij deelnemen aan de WhatsApp-groep in jouw buurt of een groep oprichten? Stuur dan een mail naar: waaks.langstraat@politie.nl

We hebben jóu nodig voor een veilig Waalwijk.

Fixi app

Wil je iets anders melden? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, achtergelaten afval, een gat in de weg of omgevallen boom? Gebruik dan de Fixi App.