Via onderstaand online aanvraagformulier kun je een subsidie of een financiële bijdrage uit het wijkbudget aanvragen. Je hebt hiervoor jouw DigiD of eHerkenning nodig.

Online aanvraagformulier

De gemeente Waalwijk kent zowel subsidie als een financiële bijdrage uit het wijkbudget. Het wijkbudget is bedoeld voor inwoners- en vrijwilligersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en een veilige en sociale omgeving in één van de wijken in de gemeente Waalwijk. Je hoeft dus geen organisatie te zijn om hiervoor in aanmerking te komen. Er moet wel sprake zijn van cofinanciering en/of coproductie tussen bewoners en gemeente (in geld/middelen of inzet) en er moet voldoende draagvlak zijn uit de omgeving. Voor een bijdrage bij het organiseren van een activiteit moet sprake zijn van een extra inspanning voor de straat of buurt; bewoners worden dan als het ware hiervoor beloond. Denk bv. aan een schoonmaakactie met daarna een gezellig samenzijn. Of een buitenspeeldag voor de kinderen uit de buurt. Wil je bij de activiteit versiering aanbrengen, dan vragen wij je dit op een duurzame manier te doen (denk aan duurzame slingers of  ballonnen). Ook voor wensen voor aanpassingen in de openbare ruimte kan men een bijdrage ontvangen uit het wijkbudget als er sprake is van samenwerking tussen gemeente en bewoners, waarbij bewoners dus ook mee de handen uit de mouwen steken. 

Je hoeft de uitgaven niet te verantwoorden met bonnen. Wat wij wel van je vragen is een stukje tekst met foto's te sturen naar de redactie van de wijkkrant via dewijkkrant@talgv.nl.

Is er in jouw buurt een bewonerscomité, dan raden wij je aan om hen ook te informeren over de activiteit.

Een aanvraag voor een evenementenmelding of -vergunning moet minimaal 6 weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend. Wil je jouw aanvraag niet via het online formulier doen? Download dan onderstaand schriftelijk formulier, vul het in en zorg dat er een handtekening op staat. Mail het ingevulde formulier met benodigde bijlagen naar info@waalwijk.nl.

Klein evenement melden

Als u een evenement in de Gemeente Waalwijk wilt organiseren is voor kleine evenementen (met minder dan 350 bezoekers) zoals buurtfeesten voortaan geen vergunning meer nodig, maar is een melding voldoende. Deze melding dient u minimaal 15 werkdagen voor aanvang van het klein evenement in te dienen.

Klein evenement melden